Contacta'ns

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA
k
Kgrs. anuals matèria prima
0 k
Peces anuals fabricades

Processos basats en l'experiènciaEstampació metàl·lica especialitzada

Procés de deformació de materials en fred per a la fabricació de peces d’alt nivell tècnic dissenyades pel client amb toleràncies reduïdes i alta exigència en capacitat i repetitivitat.

La precisió dimensional de les peces que fabriquem mitjançant estampació és crucial per garantir els estàndards de qualitat i fiabilitat del producte final que ens exigeix.

k
Kgrs. anuals matèria prima
0 k
peces anuals fabricades

Processos basats en l'experiènciaEstampació metàl·lica especialitzada

Procés de deformació de materials en fred per a la fabricació de peces d’alt nivell tècnic dissenyades pel client amb toleràncies reduïdes i alta exigència en capacitat i repetitivitat.

La precisió dimensional de les peces que fabriquem mitjançant estampació és crucial per garantir els estàndards de qualitat i fiabilitat del producte final que ens exigeix.

Processos de fabricació
Procés d’enrotllat mitjançant eixos axials que permeten un calibratge precís de la forma interior de la carcassa amb el mínim rebuig de material.
Especialització en peces de coure tant per a sistemes elèctrics habituals com per a inversors de vehicles amb motorització elèctrica.
Utilització de tot tipus de materials de diferents dureses, des de llautó o coure, passant per alumini, galvanitzats, inoxidables o materials d’alt límit elàstic. Gruixos des de 0.25 fins a 4 mm.
Processos de soldadura TIG i per punts com a fase addicional a l’estampació
Tot tipus de fases addicionals a l’estampat per al muntatge de peces, tant en fases manuals com automatitzades.
Procés de desengreix per alcohols modificats amb un excel·lent nivell de tensió superficial i un alt compliment dels requisits respecte a la mida de partícules.
Processos
de fabricació

Procés d’enrotllat mitjançant eixos axials que permeten un calibratge precís de la forma interior de la carcassa amb el mínim rebuig de material.

Especialització en peces de coure tant per a sistemes elèctrics habituals com per a inversors de vehicles amb motorització elèctrica.

Utilització de tot tipus de materials de diferents dureses, des de llautó o coure, passant per alumini, galvanitzats, inoxidables o materials d’alt límit elàstic. Gruixos des de 0.25 fins a 4 mm.

Processos de soldadura TIG i per punts com a fase addicional a l’estampació

Tot tipus de fases addicionals a l’estampat per al muntatge de peces, tant en fases manuals com automatitzades.

Procés de desengreix per alcohols modificats amb un excel·lent nivell de tensió superficial i un alt compliment dels requisits respecte a la mida de partícules.

Maquinària
& producció

Màquines d’eixos axials per carros múltiples. Disponibilitat màquines amb premsa inicial de diferents tonatges.

Parc de premses mecàniques i servoprensa des de 80 a 400 Tn. permeten un gran potencial en la fabricació de tot tipus de peces.

Màquines de neteja i desengreix per alcohols modificats en circuit tancat sense afectació mediambiental permeten evitar mescles de materials i l’ajust dels paràmetres adequats a cada tipus de peça.

Muntatges i automatismes dedicats a cada necessitat concreta.

Maquinària
& producció

Màquines d’eixos axials per carros múltiples. Disponibilitat màquines amb premsa inicial de diferents tonatges.

Parc de premses mecàniques i servoprensa des de 80 a 400 Tn. permeten un gran potencial en la fabricació de tot tipus de peces.

Màquines de neteja i desengreix per alcohols modificats en circuit tancat sense afectació mediambiental permeten evitar mescles de materials i l’ajust dels paràmetres adequats a cada tipus de peça.

Muntatges i automatismes dedicats a cada necessitat concreta.

Assegurament de Qualitat

El Sistema informàtic de gestió de qualitat (SGC) ens permet complir els estàndards basats en IATF16949 i ISO14001. A través de l'anàlisi de dades i la identificació d'oportunitats de millora, som capaços de controlar i millorar els processos amb l'objectiu d'oferir productes i serveis d'alta qualitat als nostres clients.

Màquines tridimensionals de palpació directa i criteris de mesurament en continu durant el procés mitjançant l’ús d’utillatges i calibres de fabricació pròpia.

Inspecció i mesurament de peces de manera no destructiva amb una alta precisió i repetibilitat en el mesurament i la capacitat de realitzar comprovacions automatitzades de manera eficient i efectiva.

Assegurament de Qualitat

El Sistema informàtic de gestió de qualitat (SGC) ens permet complir els estàndards basats en TS16949 i ISO14001. A través de l’anàlisi de dades i la identificació d’oportunitats de millora, som capaços de controlar i millorar els processos amb l’objectiu d’oferir productes i serveis d’alta qualitat als nostres clients.

Màquines tridimensionals de palpació directa i criteris de mesurament en continu durant el procés mitjançant l’ús d’utillatges i calibres de fabricació pròpia.

Inspecció i mesurament de peces de manera no destructiva amb una alta precisió i repetibilitat en el mesurament i la capacitat de realitzar comprovacions automatitzades de manera eficient i efectiva.

0 +
matrius actives
0 h
manteniment de matrius anual
Serveis auxiliars

Fabricats d’estampació, completats amb:

> Desengreix ecològic REK
> Tractaments tèrmics


> Recobriments de galvanoplàstia
> Pintura: epoxi i cataforesis
> Muntatges
> Sobremollejats en plàstic
Web map