El Grup Pàver comença a consumir energia renovable autogenerada. Al Grup Pàver estem compromesos amb el medi ambient, així ho acrediten les certificacions ISO14001 + EMAS i l’adhesió al programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. A partir d´avui…